23 avr. 2008

معالم قبيلــة أيت توفاوت

* * *

* * *

قبيلة أيت توفاوت
*************************
تعريفها
قبيلة أيت توفاوت : قبيلة سوسية تابعة لاتحادية قبائل ايلالن، وترجمها الموثقون القدماء الى العربية باسم (أهل الضياء)، وتحدها شرقا قبيلة أيت عبدالله، وشمالا قبيلة أيت علي واعلا، وغربا قبيلة إداكنيضيف، وجنوبا قبيلة أملــن
وعند الفقيه البوقدوري بالنسبة للمكونات البشرية تجاه قبائل إيلالن، فقبيلة أيت تيفاوت هي فرع من سكان قبيلة بني مليل، وتنقسم الى قسمين
-------------------------------------
فرقة أفراواد
مداشرها
تيواركين
أكرض
أكوني
ووغي
فوانو
تاليضل
تمكرازت
-------------------------------------
مدارسها
مدرسة تزفوز
-------------------------------------
فرقة أميسياد
مداشرها
تيزي نتارقة
توريرت
وازال
افتازارين
ايخولان : وأصلهم من ايصادن قرب بزو بوادي العبيد
دو والوس
دو تنزار
تيودق
ايمريريس
أكتل
تاكموت ايحوزين : وهم من صنهاجة كما وجد في نسب شيخهم سيدي احمد بن علي أحوزي البوسعيدي
أيت بودرق : ويتصل نسبهم بادريس الثاني وهم أولاد سيدي محمد الملقب بسيدي مزال الذي انتقل من اداوفنيس في القرن 10هـ وجدهم سيدي عيسى بن عمرو دفين برج تامزاوروت بجبل درنة وقبة والدهم على ضفة وادي العبيد قرب بزو التي جاء اليها من زمران وقبله من حجر باديس بالريف وهم اخوة سيدي العربي الدرقاوي كما أخوانهم يوجدون في تيوت واداوفنيس وانفكين بايسندالن وذات الأرحاء (ويقصد تيزركان) وتيزيرت وتابننت وأيت سعيد افرخان بايت وادريم
اينجارن
تيزكزاوين

**************************
مدارسها
مدرسة سيدي مزال
**************************
أصلهــم
جدهم الأعلى هو توفاوت بن مليل بن ميمون بن تكنت بن الوى بن وضف بن انصفيان بن أعراب بن ايلالا
**************************
المصدر : قبائل هلالة للبوقدوري* * *
----------------------------------
المصدر : كتاب قبائل هلالة بسوس لمؤلفه البوقدوري
تقديم : محمد بن الحسن زلماضي
zalmadi-mohamed@hotmail.com
----------------------------------
* * *

للمزيد من المعلومات حول أنشطة هذه القبيلة
المرجو فتح موقع جمعية أيت توفاوت

* * *


--==*==--
سياحة في قبيلة أيت توفاوت
--==*==--
كلمات : محمد زلماضي المزالي
--==*==--

باسم الله أباب إيكنوان * * * أولا الدونيت، نتا أتيكان
إلا الرجا أدنك أيت توفاوت * * * تاقبيلت إيلالن تيس مراوت
إيفوس نس أملن دتفراوت * * * لقبلتنس أيت عبدالله نسفاوت
تاكوت نما يرور أوجاريف * * * أسيف دلكست ايداكنيضيف
إيغنرا لاخبارنس إيخصا * * * أنسين إيسبضان مناصا
لمواضيع إيسموناتن أفراواد * * * دويياض موناك خيميسياد
إيغاراسن أوغدن واناتريت * * * إيسنبضاتن آك وين تيريت
نلكم تيمزكيد نسيدي مزال * * * أنسماقل توريرت أوازال
أنزري فوانو د تيواركين * * * أيت بودرق آر أفتازارين
إيستاهلا أدنك تيزكزاوين * * * ناون آر تيزي نتارقاتين
إيساوكان نتاناي تاليضل * * * ديكالن أوكرض آر اكتل
أورينتيلن إيكنان إيخولان * * * أولا دتنزار آر اينجارن
إما تاكموت نايت توفاوت * * * تاحوزيت اورد ما د تتاوت
تالمست دوتنزار ووغي * * * تمكرازت دووالوس تيودقي
إيمريريس ران أتزرين * * * لاحباب كولو رجانين
السادات يان أي يضفور * * * أتنياف خلمدرست نتزفور
إيد باب نتمازيرت أوكني * * * أولا تاقبيلت كولو أوجادني
أنبدر الشيخ سيدي مزال * * * لي ديفلن تيرا دواوال
أيور أيكا، كر الصالحين * * * نالطلبا كولو أولا إيعامين
أولا العلماء د ماكيسني * * * المجاهدين كانين تافوكتي
سيدي بلقاس الصالحي * * * سيدي احمد أوحوزي
سيدي عبدالله الاكتلني * * * سيدي ابراهيم التوركني
سيدي محمد أوتارقاتين * * * الرحمت نربي فالصالحين
--==*==--
*

----------------------------
-----------------------------------------------Aucun commentaire: