10 mai 2009

سياحة في قبيلة أيت باها

* * *

*

سياحة في قبيلة أيت باها

*

* * *

 

باسم الله أنساول فيات تاقبيلت  * * *  أيت باها لي ورين تك لمدينت

إيخ ييتساقسات أومان أتكيت  * * *  أزور نايت  باها ليخ كيت

تامسرست إيقبيلن تاقديمت  * * *  سوق إيزوارن خ تمازيرت

خكر أشتوكن تمون نيت  * * *  لاصل نس أيان توسيت

رمين لاسواق أورترميت  * * *  طوزومت أودرار أخ تليت

الحد دلعربا نتان نيت  * * *  ثلاثا أياد تكا سموتينت

ما يزري دلومور سول نيت  * * *  ما يصرف ديسبابن د تلامينت

القيود إيرومين كامينت  * * *  أداغدن سلبيرو أوينت

نغين إيركازن أسينت  * * *  سرسن العسا ختقبيلت

لاحوال نايت باها أتن تسينت  * * *  أيت مزال توركزا غيكليت

إيمشكيكيلن العز د نييت  * * *  أيت وادريم لامان إدر نيت

لمواضيع تلا تيباروين  * * *  أسديم دورتان زكزاونين

أوخريب إيحاداتن أورنتيلن  * * *  تامغدود تيكوما مقورنين

أدوز أكتاي نتـيقديمين  * * *  السوق أبراز نويد سوقنين

الجامع الرياضات فولكينين  * * *  أيت بلقاسم السوق آدوسين

القصبت لاحت كر تادوارين  * * *  لاطرنس إيكا كرا ياضنين

أيت باها كيـين أييـوين  * * *  لعمارت د تووري كوتنين

تكيت تاكوست ن ماقارنين  * * *  إينمغورن دلجميعت ديمخزنين

------------------------- 

كلمات : محمد زلماضي المزالي

Zalmadi-mohamed@hotmail.com

*

* * *

*

 

Aucun commentaire: